skip to Main Content

 

Vi utvecklar människor. Människor utvecklar arbetsplatser och andra människor.

I ett närvarande ledarskap ger du sig själv och de runt dig förutsättningar att kunna vila i balans och tillit. Vi hjälper dig att utveckla ditt närvarande ledarskap genom att skapa rörelse i det som sitter fast, för att skapa förutsättningar för att landa i ledarskap som grundar sig i balans. Genom välmående och balanserat ledarskap skapas förutsättningar för välmående miljöer och medmänniskor.

 

Camilla Palmér & Thomas Ahnér

Vi som driver Närvarande ledarskap heter Thomas och Camilla. Thomas har drivit terapeutisk verksamhet i närmre 15 år och har bred erfarenhet av att möta människor. Han beskrivs ofta utifrån sin förmåga att möta människor utifrån det som behövs mötas och att möjliggöra rörelse i det som sitter fast. Camilla har arbetat med förändringsledning och ledarskapsutveckling i närmre 15 år, med fokus på det mellanmänskliga och mänskliga varandet. Hon ser behoven och skapar strukturer för att möjliggöra vägar framåt.

Läs mer om oss här!

Back To Top